Yến Rút Lông Khô

3,500,000VND

  • Yến vụn còn lông: Hay còn được gọi là yến vụn thô để dễ hình dung từ Yến thô, có nghĩa là yến vẫn còn tạp chất và còn lông yến.
  • Yến vụn tươi: Là yến vụn được làm sạch lông, nhưng chưa được sấy.
  • Yến vụn sạch lông – yến vụ tinh chế: Là loại yến tổ đã được làm sạch lông và loại bỏ tạp chất, sau đó được sấy khô.
Yến Rút Lông Khô

3,500,000VND

Danh mục: