Chân Tổ Yến Rút Lông

3,200,000VND

Chân yến rút lông là sản phẩm tiết kiệm dành cho khách hàng sử dụng thường xuyên không quan trọng hình thức nhưng vẫn giữ nguyên vẹn dinh dưỡng quý báu của tổ yến. Giá chân yến cực kì phù hợp để sử dụng lâu dài

Chân Tổ Yến Rút Lông

3,200,000VND

Danh mục: